Дослідження системи управління процесом відтворення лінійної частини магістральних газопроводів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Федорович, І. В.
Fedorovych, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена дослідженню системи управління газотранспортними підприємствами з метою прийняття адекватних та вчасних управлінських рішень щодо підвищення ефективності процесу відновлення лінійної частини магістральних газопроводів, що являється запорукою надійної експлуатації газотранспортної системи загалом. Ефективний процес управління дозволить збільшити термін експлуатації газопроводів. To research gas and transport companies to take adequate and timely management decisions to improve the efficiency of the recovery of the linear part of the gas pipeline, which is the key to reliable operation of transmission systems in general. Effective process management will increase the lifetime of pipelines.

Description

Keywords

лінійна частина магістральних газопроводів, управління, функції, відтворення, надійність,, втрати, термін експлуатації

Citation

Федорович, І. В. Дослідження системи управління процесом відтворення лінійної частини магістральних газопроводів / І. В. Федорович // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 182-189.