Проблеми визначення бази оподаткування для податку на нерухоме майно (XIX – початок XX ст.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Орлик, С. В.
Orlik, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті проаналізовано історичний досвід оцінки нерухомостей для визначення бази оподаткування податком на нерухоме майно в Російській імперії, у тому числі й в українських губерніях. Визначено проблемні питання та недоліки в організації оціночних робіт. The historical experience of the valuation of estate property for the determination of the basis of the taxation of the real estate in Russian Empire, including the Ukrainian provinces too, is analysed in the article. The problem points and shortcomings in the organisation of the evaluation works are determined.

Description

Keywords

оподаткування, нерухомість, нерухоме майно, оціночний збір, оцінка нерухомого майна, база оподаткування, Російська імперія, українські губернії

Citation

Орлик, С. В. Проблеми визначення бази оподаткування для податку на нерухоме майно (XIX – початок XX ст.) / С. В. Орлик // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 2. - С. 236-243.