Холдинги в міжнародних злиттях та поглинаннях

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Сазонець, І. Л.
Лещенко, М. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто процеси злиттів та поглинань як інструмент реалізації корпоративної стратегії. Виокремлено особливості динаміки укладання угод злиттів та поглинань у світовому господарстві. Визначено ключові тенденції регіонального та галузевого розподілу угод злиттів та поглинань. Досліджено участь холдингових компаній у процесах злиттів та поглинань. The mergers and acquisitions as an instrument of corporate strategy are certain. The particular of the dynamics of agreements mergers and acquisitions in the global economy are considered. The main trends of regional and sectoral distribution of mergers and acquisitions are shown. The participation of the holding companies in mergers and acquisitions are certain.

Description

Keywords

корпоративна стратегія, злиття, поглинання, динаміка, світове господарство, розподіл, сектори економіки, холдинги

Citation

Сазонець, І. Л. Холдинги в міжнародних злиттях та поглинаннях / І. Л. Сазонець, М. М. Лещенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 32-38.