Pulp Industry Performance and Circular Economy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Bassam, Kayal
Abu-Ghunmi, Lina
Abu-Ghunmi, Diana
Nicolescu, Mihai
Rashid, Amir
Al Khatib, Iyad
Бассам, Каял
Абу Гунмі, Ліна
Абу Гунмі, Діана
Ніколеску, Міхай

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

The importance of pulp industry coupled with its intensive use of earth resources and its environmental pollution consequences raise concerns about the industry sustainability. This paper aims to review pulp industry performance in the context of circular economy, which achieves sustainability by tools of reduction, reuse and recycle. The study showed pulp industry is moving toward circularity through enhancing productivity by reducing materials consumption; fiber resource, water, chemical, and energy. Інтенсивне використання природних ресурсів виробництва, що поєднується з забруднення навколишнього середовища, ставлять під загрозу стійке функціонування паперово-целюлозної промисловості. Метою даної статті є огляд роботи галузі з точки зору забезпечення продуктивної діяльності у ході створення економічних передумов стійкого розвитку за рахунок використання інструментів скорочення, повторного використання і відновлення виробничих ресурсів. У ході дослідження доводиться теза, що розвиток целюлозно-паперової промисловості відбувається у напрямі підвищення продуктивності за рахунок скорочення споживання матеріалів; волоконних ресурсів, води, хімічних речовин та енергії. У підсумку спостерігається скорочення обсягів продукування відходів виробництва та рівня забруднення ними навколишнього середовища, підвищується тривалість використання окремих матеріалів за рахунок їх повторного використання, переробки, відновлення енергетичних ресурсів, організації безвідходного виробництва.

Description

Keywords

pulp industry, circular economy, reduces, reuse, recycle, целюлозно-паперова промисловість, економічний цикл відновлення виробничого процесу, скорочення витрат, повторне використання, відновлення

Citation

Pulp Industry Performance and Circular Economy / Kayal Bassam, Lina Abu-Ghunmi, Diana Abu-Ghunmi etc. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 170-177.