Механізація вирощування озимого ячменю з удосконаленням конструкції ґрунторозпушувача

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Authors

Набожний, Ярослав Сергійович
Nabozhnyi, Yaroslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У технологічній частині магістерської роботи проведено огляд існуючих технологій вирощування озимого ячменю, проаналізовано конструкцію та особливості роботи існуючих ґрунтообробних знарядь, розроблено технологічну карту по вирощуванню озимого ячменю з урахуванням сучасних тенденцій. В науковій частині розроблені удосконалення конструкції ґрунторозпушувача 3,9, який дозволяє якісно обробляти грунт для подальших операцій у технологічному процесі вирощування озимого ячменю, і проведено експериментальні дослідження в лабораторних умовах по визначенню залежності зміни затрат потужності на перерізання рослинних решток та якості очищення стояків. В частині охорони праці розглянуті особливості умов праці при вирощуванні озимого ячменю та заходи по забезпеченню безпечних умов праці на ґрунтообробному агрегаті. In the technological part of the master's work a review of existing technologies for growing winter barley, analyzed the design and features of existing tillage tools, developed a technological map for growing winter barley, taking into account current trends. In the scientific part, improvements were made to the design of the soil cultivator 3.9, which allows to cultivate the soil for further operations in the technological process of growing winter barley, and conducted experimental research in the laboratory to determine the dependence of power costs for cutting crop residues and cleaning quality risers. In terms of labor protection, the peculiarities of working conditions in the cultivation of winter barley and measures to ensure safe working conditions on the tillage unit are considered.

Description

Keywords

вирощування озимого ячменю, технологічний процес, ґрунторозпушувач, умови праці, winter barley cultivation, technological process, soil cultivator, working conditions

Citation

Набожний, Я. С. Механізація вирощування озимого ячменю з удосконаленням конструкції ґрунторозпушувача : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. І. П. Сисоліна ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 59 с.