Наукові записки. Вип. 15.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
Опис
Ключові слова
збірник наукових праць, наукові праці
Бібліографічний опис
Наукові записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (гол. ред.), О. М. Левченко та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - Вип. 15. - 143 с.