Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Вип. 18.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці

Citation

Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (гол. ред.), О. М. Левченко та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - Вип. 18. - 120 с.