Особливості розвитку технопарків в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Немченко, А. Б.
Немченко, Т. Б.
Nemchenko, А.
Nemchenko, Т.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті узагальнено сутність та функції технопарків як одної з основних форм регіональних інноваційних інфраструктурних утворень, виявлено особливості їх розвитку в Україні та сформульовані завдання щодо підтримки їх розвитку в сучасних умовах господарювання. The article generalizes the essence and the functions of technology parks as one of the basic forms of regional innovation infrastructure formation, determines the peculiarities of their development in Ukraine, formulates the tasks directed to support their development in modern economic conditions.

Description

Keywords

інфраструктура інноваційного розвитку, територіальна інфраструктура інноваційного розвитку, технопарки

Citation

Немченко, А. Б. Особливості розвитку технопарків в Україні / А. Б. Немченко, Т. Б. Немченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 315-322.