Аналіз факторів на викиди оксидів азоту при використанні дизельного біопалива для автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Колодницька, Р. В.
Kolodnytska, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Тенденція використання альтернативних видів палива посилюється, оскільки це глобальне потепління. Наприклад, біодизель покращує баланс вуглекислого газу на планеті та зменшує викиди сажі порівняно з дизельним паливом. Але використання біодизеля в двигунах внутрішнього згоряння має тенденцію до вищих викидів оксидів азоту порівняно з дизелем. Проаналізовано вплив температури полум'я, затримки займання та щільності палива на утворення NOx. Викиди оксидів азоту зростають із збільшенням навантаження. У режимах без навантаження біодизель демонструє менші викиди оксидів азоту, ніж дизель. The trend of using the alternative fuels is increasing because it is global warming. For example, biodiesel improves the balance of carbon dioxide on the planet and reduces soot emissions compared with diesel fuel. But using of biodiesel in internal combustion engines tends to show higher nitrogen oxides emissions compared with diesel. The impact of flame temperature, ignition delay and density of the fuel on NOx formation were analysed. Emissions of nitrogen oxides increase with increasing load. In no-load modes, biodiesel shows lower emissions of nitrogen oxides than diesel.

Description

Keywords

автомобільний транспорт, оксиди азоту, біодизель, затримка займання, температура полум'я, automotive transport, nitrogen oxides, biodiesel, ignition delay, flame temperature

Citation

Колодницька, Р. В. Аналіз факторів на викиди оксидів азоту при використанні дизельного біопалива для автомобільного транспорту / Р. В. Колодницька // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 142-149.