Моделі та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Лисенко, А. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто основні економіко – математичні моделі, досліджено особливості використання, переваги та недоліки окремих методів аналізу інвестиційної діяльності підприємства, запропоновано підхід щодо розподілу інвестиційних ресурсів між об'єктами інвестування. Basic economics-mathematical models are considered in the article, features are investigational the uses, advantages and lacks of separate methods of analysis of investment activity of enterprise, approach is offered to allocation of investment resources between the objects of investing.

Description

Keywords

інвестиційна діяльність, моделі та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, реальні інвестиції, фінансові інструменти

Citation

Лисенко, А. М. Моделі та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства / А. М. Лисенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 1. - С. 176-183.