Виробничі фактори соціально-економічного впливу на демографічні процеси

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Аналізується низка чинників, що здійснюють прямий чи опосередкований вплив на демографічні процеси на макро- чи мікрорівні в системі виробничих відносин. Визначається соціально-економічний механізм удосконалення виробничих факторів впливу на демографічні явища та тенденції з метою їх поліпшення. A number of factors which carry out direct or indirect influence on demographic processes on macro- or micro levels in the system of production relations are analyzed. The socio-economic mechanism of improvement of production factors of influence on the demographic phenomena and tendencies with the purpose of their improvement is defined.

Description

Keywords

виробництво, безпека праці, ВВП, демографічні процеси, капітал, зайнятість, production, labour safety, GDP, demographic processes, capital, employment

Citation

Яковенко, Р. В. Виробничі фактори соціально-економічного впливу на демографічні процеси / Р. В. Яковенко // Наукові праці Кіровоградського нац. техн. ун-ту. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - Вип. 11. - C. 62–69.