Політехнічна освіта в Україні та Англії : історичні паралелі (ХІХ - початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Головко, І. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ПНПУ

Abstract

У зв’язку з актуальністю проблеми і для нашої системи освіти, вбачається цікавим в історичних паралелях виявити певні закономірності розвитку політехнічної освіти в Україні та Англії ХІХ – початку ХХ ст., як однієї з ознак загального процесу розвитку освіти, що й стало метою даної публікації. Цілком зрозуміло, що еволюційний шлях системи освіти кожної країни спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-економічної системи. У зв’язку з цим потрібно використовувати не лише сучасний, але й історичний досвід економічно та соціально розвинених західних держав. Адже сучасній освіті України доводиться долати деякі проблеми, які були актуальними для Європи ще наприкінці ХІХ ст. Проведений аналіз джерел щодо політехнічної освіти, як складової розвитку загальної системи освіти наприкінці ХІХ ст., що було викликано потребою в спеціалістах технічного профілю на виробництві. Англійський уряд прийняттям відповідних законів про технічну освіту значно сприяв її розвиткові в країні. У ході реформування своєї системи освіти Україна має враховувати історичний досвід розвинутих держав світу, зокрема Англії, у напрямках розвитку політехнічної освіти в цих країнах, з огляду на досягнутий ними кінцевий результат, який можна спостерігати зараз, на початку ХХІ ст.

Description

Keywords

розвиток загальної системи освіти, політехнічна освіта, реформування системи освіти, історичний досвід розвинутих держав світу, зародження політехнізму, трудове навчання, освіта Англії, освіта України

Citation

Головко, І. О. Політехнічна освіта в Україні та Англії : історичні паралелі (ХІХ – початок ХХ ст.) / І. О. Головко // Дидаскал : часопис : матеріали всеукраїн. наук.-практ. конф., 19-20 листопада 2013 р. - Полтава : ПНПУ, 2013. - С. 145 -149.