Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Писарчук, О. В.
Марачевська, А. В.
Pisarchuk, О.
Marachevcka, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті викладена сутність поняття аутстаффінгу, розглянуто і проаналізовано його переваги та недоліки, а також запропоновані напрямки вдосконалення представленої моделі взаємодії між суб’єктами діяльності в Україні. The paper presents the essence of outstaffing, reviewed and analyzed its advantages and disadvantages, and suggested ways to improve it in Ukraine.

Description

Keywords

аутстаффінг, адміністрування, переваги та недоліки аутстаффінга

Citation

Писарчук, О. В. Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва / А. В. Писарчук, А. В. Марачевська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 285-291.