Особливості залучення інвестиційних ресурсів в економіку України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Фрунза, С. А.
Frunza, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто сутність категорії «іноземні інвестиції», чинники, які впливають на мотивацію та напрями міжнародного інвестування, проаналізовано іноземні капіталовкладення в економіку України та надані пропозиції щодо формування оптимальної інвестиційної політики держави, яка б сприяла активізації іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. It is considered a category «foreign investments», factors which influence motivation and a direction of the international investment, foreign capital investments in economy of Ukraine are analysed, some recommendations concerning formation of an optimum investment policy of the state which can affect activation of foreign investments into domestic economy are made.

Description

Keywords

інвестиції, інвестиційні ресурси, капітальні вкладення, проблеми інвестування, іноземні інвестиції

Citation

Фрунза, С. А. Особливості залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / С. А. Фрунза, // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 234-240.