Агрофармакологія. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Андрієнко, О. О.
Малаховська, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги здобувачам вищої освіти під час виконання лабораторних робіт з агрофармакології. Містять загальні методичні рекомендації, порядок виконання лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.

Description

Keywords

засоби захисту рослин, вибір ЗЗР, норми внесення, регламенти застосування

Citation

Агрофармакологія : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студент. спец. 201 - Агрономія / [уклад. : О. О. Андрієнко, В. О. Малаховська ] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 42 с.