Прогноз розвитку аграрного сектору і економіки Кіровоградської області в умовах зміни клімату

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В статті досліджено сучасний стан розвитку економіки Кіровоградської області. Визначено фактори розвитку аграрного сектору економіки, що впливають на динаміку валового регіонального продукту. Здійснене прогнозування валового регіонального продукту із врахуванням аналізу впливу обсягу освоєння капітальних інвестицій у сільському господарстві і мінливості аграрного виробництва в умовах зміни клімату. На основі застосування методу економетричного моделювання розроблено методичний підхід до побудови моделі прогнозування валового регіонального продукту. Сутність запропонованого підходу базується на поєднанні методів багатофакторного прогнозування і інструменту виробничої функції.The purpose of the article is to develop and substantiate a model for predicting the dynamics of the gross regional product of the Kirovograd region, which assumes an assessment of the state of development of agricultural production and the volume of development of capital investments in agriculture, forestry and fisheries. The peculiarity of forecasting at the regional level is the need to take into account the available innovative potential, exogenous, and endogenous factors of influence. For forecasting, it is advisable to identify an analytical dependence, to construct a regression space-time model. The factors of development of the agrarian sector of the economy that affect the dynamics of the gross regional product are determined. The forecast of the gross regional product has been carried out, taking into account the analysis of the impact of the volume of development of capital investments in agriculture and the variability of agricultural production in the face of climate change. By results of researches on the basis of application of a method of econometric modeling the methodical approach to construction of model of forecasting of a total regional product is developed. The essence of the proposed approach is based on a combination of multifactor forecasting methods and the production function tool.

Description

Keywords

валовий регіональний продукт, прогноз, розвиток, економіка, аграрний сектор, кліматичні зміни, gross regional product, forecast, development, economics, agriculture, climate change

Citation

Кернасюк, Ю. В. Прогноз розвитку аграрного сектору і економіки Кіровоградської області в умовах зміни клімату / Ю. В. Кернасюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 31. - С. 245-255.