Методика оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства та оптимізація їх структури

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Руденко, М. І.
Rudenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкрито основні методичні підходи до вирішення завдання оптимізації структури капіталу, висвітлено їх значення у фінансово-господарській діяльності підприємницьких структур. Досліджено механізм формування оптимальної структури джерел фінансування на підприємстві. Basic methodical approaches to the decision of a problem of optimization of structure of the capital and their value in financially economic activities of enterprise structures is reflected in the article. The mechanism of formation of optimum structure of sources of financing of the enterprise is probed.

Description

Keywords

фінансові ресурси, фінансовий леверидж, ефективність, структура капіталу, власний капітал, позикові кошти

Citation

Руденко, М. І. Методика оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства та оптимізація їх структури / М. І. Руденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 214-219.