Теорія, конструкція та розрахунок машин для тваринництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Амосов, В. В.
Лузан, П. Г.
Лузан, О. Р.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу, яка дозволяє розвинути важливі компетентності, що необхідні для здобувачів ступеня вищої освіти магістр. Наведено алгоритми та програми розрахунку шнекової коренемийки, барабанного подрібнювального апарата, ланцюгово-скребкового транспортера для видалення гною, сепаратора-молокоочисника, пластинчастого пастеризатора молока, а також проведено дослідження системи роздачі кормів мобільними кормороздавачами і кінематичний аналіз різального апарата стригальної машинки

Description

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальностей 133 – "Галузеве машинобудування" та 208 – "Агроінженерія" освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" та освітньо-професійна програма "Агроінженерія"

Keywords

машина, тваринництво, коренемийка, подрібнювач, транспортер, сепаратор, пастеризатор, кормороздавач

Citation

Теорія, конструкція та розрахунок машин для тваринництва : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спец. : 133 – "Галузеве машинобудування" та 208 – "Агроінженерія" / [уклад. : В. В. Амосов, П. Г. Лузан, О. Р. Лузан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 34 с.