Проектування технологічних ліній та тваринницьких підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КДТУ

Abstract

Практичні заняття є одним із поточних етапів навчального процесу і обов’язковою складовою частиною курсу «Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів» для студентів спеціальності 8.091902 – «Механізація сільського господарства», при виконанні яких студент закріплює, поглиблює і розширяє теоретичні знання зі спеціальних, загальнотехнічних та загальноосвітніх дисциплін. При цьому він вдосконалює і набуває навичок самостійної роботи з літературою і розвиває свої здібності до творчості та застосуванню отриманих знань у вирішенні поставлених конкретних інженерних задач в галузі механізації технологічних процесів виробництва продукції тваринництва.

Description

Keywords

генплан, тваринницька ферма, мікроклімат, потреба в кормах, доїльна установка, видалення гною, кормороздавач

Citation

Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни “Проектування технологічних ліній та тваринницьких підприємств” : для студ. спец. 8.091902 / [уклад. : К. Д. Матвєєв, І. М. Осипов] ; М-во освіти України, Кіровоград. держ. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування. - Кіровоград : КДТУ, 2000. – 48 с.