Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Фатенок-Ткачук, А. О.
Phatenok-Tkachuk, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Виділено групи найбільш впливових факторів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності за допомогою експертного опитування. На основі багатофакторної лінійної регресії побудовано економіко-математичні моделі залежності відібраних факторів та обсягу експорту, що дозволило визначити вплив цих факторів на розвиток середньостатистичного машинобудівного підприємства на зовнішніх ринках і виділити ті чинники, що мають найбільшу силу впливу. The groups of the most influential factors are selected on development of foreign economic activity by the expert questioning. On the basis of multifactor linear regression the mathematical models of dependence of the selected factors and volume of export are built, that allowed to define influence of these factors on development of average machine-building enterprise at the oversea markets and to select those factors which have most force of influencing.

Description

Keywords

фактори впливу, розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, стратегічне планування, багатофакторна лінійна регресія, машинобудівне підприємство

Citation

Фатенок-Ткачук, А. О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / А. О. Фатенок-Ткачук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 93-100.