Бюджетне регулювання регіонального розвитку України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Чечетова, Н. Ф.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Дана стаття присвячена проблемам удосконалення фінансового забезпечення регіонального розвитку з метою оптимізації джерел фінансування, кредитування та інвестування. Автором виявлено, що між обсягами бюджетних потенціалів регіонів України існують значні диспропорції, у зв’язку з цим ним наголошується на необхідності вдосконалення фінансового регулювання, яке пов’язане з вирівнюванням міжбюджетних відносин, механізм якого зорієнтований на перерозподіл фінансових коштів (трансфертів) з метою вирівнювання економічного розвитку регіонів. The article is given devoted the problems of improvement of the financial providing of regional development with the purpose of optimization of sources of financing, crediting and investing. It is discovered an author, that between the volumes of budgetary potentials of regions of Ukraine there are considerable disproportions, in this connection marked them on the necessity of perfection of the financial adjusting, which is related to aligning interbudgetary relations, the mechanism of which is orientated on the redistribution of financial means with the purpose of aligning economic development of regions.

Description

Keywords

бюджет, бюджетне регулювання, фінансове забезпечення, трансферт

Citation

Чечетова, Н. Ф. Бюджетне регулювання регіонального розвитку України / Н. Ф. Чечетова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 73-77.