Розвиток інноваційних технологій у системах керування підприємствами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено теоретичні основи побудови системи організації фінансово-господарської діяльності підприємства на основі застосування процесної внутрішньофірмової інновації у керуванні. In clause the theoretical bases of construction of system of organization of financial-economic activity of the enterprise are investigated on the basis of application the internal firm’s innovations in management.

Description

Keywords

промислові підприємства, інноваційні технології, бізнес-процеси, система управління

Citation

Демиденко, В. В. Розвиток інноваційних технологій у системах керування підприємствами / В. В. Демиденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 353-358.