Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Фімяр, С. В.
Fimyar, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті досліджено методичні підходи до оцінки формування та функціонування регіонального ринку споживчих товарів та послуг, визначено ключові принципи та методи економічної діагностики даного ринку в регіоні. Виявлено перелік факторів, від яких залежить достовірність проведеної діагностики, і, відповідно, подальший розвиток регіонального ринку споживчих товарів. In this article investigational methodical going near the estimation of forming and functioning of regional market of consumer goods and services, certainly key principles and methods of economic diagnostics of this market in a region. Found out the list of factors, which authenticity of the conducted diagnostics, and, accordingly, subsequent regional market of consumer goods development, depends on.

Description

Keywords

ринок споживчих товарів та послуг, регіон, принципи економічної діагностики, методи економічної діагностики

Citation

Фімяр, С. В. Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг / С. В. Фімяр // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 283-286.