Логістика розподілу, як засіб підвищення ефективності збутової діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Гамалій, В. Ф.
Романчук, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті обгрунтовано значимість оптитимізація логістики розподілу. Доведено, що логістичне моделювання процесу збуту готової продукції передбачає використання як функціональних моделей, так і структурних моделей, які передбачають наявність зворотного зв’язку. Підсистема планування та контролю може бути класифікована як управлінська, якщо представити модель розподільчої логістики з точки зору кібернетики. Такий підхід дає змогу ефективно і природно використовувати комп’ютерну техніку і моделювання, що значно поліпшує якісні показники роботи всієї логістичної системи. It is possible to make a conclusion, that logistic the modeling of selling of ready production provides use are functional also of structural models, which provide presence of feedback. The subsystem of planning of the control can be classified as a subsystem of management if to present model distributive logistic from the point of view of cybernetics. Such approach enables to use computer engineering, that considerably will improve qualitative і parameters robots logistic of system.

Description

Keywords

збут, логістика, розподіл

Citation

Гамалій, В. Ф. Логістика розподілу, як засіб підвищення ефективності збутової діяльності підприємства / В. Ф. Гамалій, С. А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 34-39.