Банківське кредитування аграрних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Подплєтній, В. В.
Podpletniy, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена дослідженню банківського кредитування аграрних підприємств. Узагальнено теоретичні засади та практику банківського короткострокового кредитування аграрних підприємств, визначено роль держави у кредитному забезпеченні сільськогосподарських підприємств. Досліджено зарубіжний досвід кредитування аграрних підприємств. Розроблено комплексні заходи щодо удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств через удосконалення інфраструктури кредитування. The article is devoted research of the bank crediting of agrarian enterprises. Theoretical principles and practice of the bank short-term crediting of agrarian enterprises are grounded, the role of the state in the credit providing of agricultural enterprises is certain. Foreign experience of crediting of agrarian enterprises is investigational. Complex measures are developed on the improvement of the bank crediting of agrarian enterprises by means of improvement of infrastructure of crediting.

Description

Keywords

банківський кредит, банківські механізми кредитування, аграрні підприємства, кредитне забезпечення, державна фінансова підтримка

Citation

Подплєтній, В. В. Банківське кредитування аграрних підприємств / В. В. Подплєтній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 195-201.