Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово – економічної кризи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Зимовець, В. В.
Кошик, О. М.
Легінькова, Н. І.
Фабрика, І. В.
Zymovets, V.
Kochik, А.
Leginkova, N.
Fabrika, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті проаналізовані причини та шляхи подолання сучасної світової фінансово-економічної кризи, зокрема, її негативного впливу на економічну ситуацію в Україні. Особлива увага приділена проблемам приватизації та націоналізації в контексті подолання кризи та мінімізації її наслідків. The article analyzes the causes and ways to overcome current global financial crisis, particularly its impact on the economic situation in Ukraine. Particular attention is paid to the problems of privatization and nationalization in the context of the crisis and minimize its consequences.

Description

Keywords

фінансова криза, приватизація, націоналізація, реприватизація, державна власність

Citation

Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово – економічної кризи / В. В. Зимовець, О. М. Кошик, Н. І. Легінькова, І. В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 338-346.