Теоретичні основи дослідження поняття «ділова активність»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Петренко, Л. М.
Petrenko, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розкриті підходи до визначення сутності ділової активності підприємства, розглянуто її трактування у широкому та вузькому розумінні. Охарактеризовано сутність ділової активності з точки зору фінансового аналізу та фінансового менеджменту. In clause the approaches to definition of essence of business activity of the enterprise are opened, its interpretation in wide and narrow understanding is considered. The essence of business activity is characterized from the point of view of the financial analysis and financial management.

Description

Keywords

ділова активність, економічний потенціал, ефективність, оборотність

Citation

Петренко, Л. М. Теоретичні основи дослідження поняття «ділова активність» / Л. М. Петренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 185-189.