Платформа Etsy як інструмент маштабування збуту гастрономічної продукції крафтових виробників України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Рутинський, М. Й.
Зайченко, В. В.
Гарасим, П. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Камула

Abstract

Ефективність реалізації власної продукції закладів українського ресторанного та продовольчого бізнесу через глобальні платформи е-комерції зростає з кожним роком. Маркетплейси перетворилися на поле гострого конкурентного змагання крафтових виробників гастрономічної продукції за увагу потенційних споживачів. У праці проаналізовано потенціал розвитку мережі крафтових е-магазинів на платформі Etsy в кризових для малого бізнесу України реаліях сьогодення. The effectiveness of sales of own products of Ukrainian restaurants and food enterprises through global e-commerce platforms is increasing year by year. Marketplaces have become a field of intense competition between craft producers of gastronomic products for the attention of potential consumers. The article analyzes the potential for the development of a network of craft e-shops on the Etsy platform in the current crisis realities of small businesses in Ukraine.

Description

Keywords

маркетплейс, гастрономічний бізнес, крафт, Etsy, marketplace, gastronomic business, craft

Citation

Рутинський, М. Й. Платформа Etsy як інструмент маштабування збуту гастрономічної продукції крафтових виробників України / М. Й. Рутинський, В. В. Зайченко, П. М. Гарасим // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах євроінтеграційних та військових викликів : ІІ Міжнар. наук.-практ. форум, 17‒19 квіт. 2024 р. : зб. матеріалів. – Львів : Камула, 2024. – С. 439–443.