Бізнес-діагностика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Запірченко, Л. Д.
Вдовиченко, Л. В.
Матієнко, С. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації мають за мету допомогти здобувачам вищої освіти у закріплені отриманих знань з дисципліни “Бізнес-діагностика”, щодо діагностики фінансового стану підприємства та оцінки ймовірності його банкрутства та конкурентоспроможності, опанувати практичними методами розрахунків показників фінансового стану та оцінки конкурентоспроможності. Методичні рекомендації містять вимоги до послідовності, методів і порядку виконання розрахунків і допомагають здобувачам вищої освіти кваліфіковано виконати курсову роботу.

Description

Keywords

курсова робота, економічний розрахунок, показник прибутковості, показник ліквідності та платоспроможності, показник фінансової стійкості (стабільності), оцінка ділової активності підприємства, оцінка ймовірності банкрутства

Citation

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Бізнес-діагностика” на тему “Діагностика фінансового стану підприємства та оцінка його конкурентоспроможності” : для здобув. вищ. освіти усіх форм навч. спец. 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» / [Л. Д. Запірченко, Л. В. Вдовиченко, С. С. Матієнко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 37 с.