Дослідження ефективності систем керування сонячною електростанцією за максимумом генеруючої потужності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Мирченко, Євгеній Олександрович
Myrchenko, Yevhenii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В роботі досліджено ефективність роботи сонячної електростанції Проведено аналіз трекерних систем регулюванням положенням сонячних панелей. Виконано аналіз методів керування положенням сонячних панелей. Для розв’язання задачі підвищення енергоефективності роботи сонячною електростанцією використовується система керування на базі плати керування Arduino UNO, Метою кваліфікаційної роботи є пошук шляхів підвищення генеруючої потужності сонячної електростанції. На базі запропонованого метода управління положенням фоторезисторів розроблена автоматизована система керування положенням панелей відносно Сонця. Проведені експериментальні дослідження які підтверджують достовірність та адекватність прийнятих рішень. Галузь застосування – «розумні мережі», електроенергетика, промисловість. In the qualification work, the efficiency of the solar power plant was investigated. The analysis of tracker systems by adjusting the position of solar panels was carried out. The analysis of methods of controlling the position of solar panels was performed. To solve the problem of improving the energy efficiency of the solar power plant, a control system based on the Arduino UNO control board is used. The purpose of the qualification work is to find ways to increase the generating capacity of the solar power plant. Based on the proposed method of controlling the position of photoresistors, an automated system for controlling the position of panels relative to the Sun has been developed. Experimental studies have been conducted that confirm the reliability and adequacy of the decisions made.

Description

Keywords

альтернативні джерела енергії, методи управління, системи керування, сонячна електрична станція, alternative energy sources, control methods, control systems, solar power plant

Citation

Мирченко, Є. О. Дослідження ефективності систем керування сонячною електростанцією за максимумом генеруючої потужності : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. І. В. Савеленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 92 с.