Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві

Abstract

В статті досліджується значення ролі мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві. Внаслідок нових механізмів господарювання керівництво підприємства повинно займатися пошуком та розробкою ефективних способів управління працею, що і забезпечить активізацію людського фактора. Тому кожен працівник підприємства повинен мати мотивацію, а ефективність мотивації залежить від мотиваційної складової трудового потенціалу підприємства. The article deals with the role of the formation of new mechanisms of economic management. That is why the company management should look for effective ways of personnel management and its improvement which, in its turn, provides the activation of human factor. Each employee of the enterprise must be motivated and the efficiency of the motivation depends on the motivating part of labour potential of the enterprise.

Description

Keywords

мотиваційний потенціал, мотиваційна складова трудового потенціалу, мотиваційні фактори, мотиваційний профіль, ефективність мотивації персоналу

Citation

Макаренко, С. С. Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві / С. С. Макаренко, І. І. Матвєєва, Т. М. Фундерат // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 366-369.