Програмне забезпечення системи кібербезпеки для автентифікації користувача хмарного сервісу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Усатов, Гліб Сергійович
Usatov, Hlib

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для автентифікації користувача хмарного сервісу. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для автентифікації користувача хмарного сервісу. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для автентифікації користувача хмарного сервісу. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for a cyber security system for cloud service user authentication. The purpose of the development is the software of the cyber security system for the authentication of the user of the cloud service. The result of the work is the software implementation of the cyber security system for cloud service user authentication. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4 Sydney environment.

Description

Keywords

кібербезпека, автентифікація, хмарний сервіс, cyber security, authentication, cloud service

Citation

Усатов, Г. С. Програмне забезпечення системи кібербезпеки для автентифікації користувача хмарного сервісу : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. Т. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 138 с.