SWOT-аналіз житлово-комунального господарства Черкаського регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Спаських, Н. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті проаналізовано негативні чинники, що перешкоджають здійсненню позитивних змін у сфері ЖКГ, визначено шляхи їх подолання і виведення системи житлово-комунального господарства з кризи. Автором з метою виявлення основних напрямків реформування ЖКГ, визначення комплексу робіт по формуванню інвестиційного привабливого іміджу галузі проведено його функціональний аналіз. Negative factors which hinder realization of positive changes in the field of housing municipal economy are analysed in this article, certainly ways of their overcoming and destroying of the system of housing municipal economy from a crisis. An author with the purpose of exposure of basic directions of reformation of housing municipal economy, determination of complex of works on forming of investment attractive image of industry is conduct his functional analysis.

Description

Keywords

житлово-комунальне господарство (ЖКГ), житлово-комунальна сфера, SWOT-аналіз, РЕST-аналіз, можливості, загрози, сильні сторони, слабкі сторони, напрямки, реформування

Citation

Спаських, Н. М. SWOT-аналіз житлово-комунального господарства Черкаського регіону / Н. М. Спаських // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 333-338.