Економіка будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
У методичних рекомендаціях визначено тематику та зміст практичних занять, надано рекомендації щодо підготовки до практичних занять, наведено питання для обговорення, перелік рекомендованої літератури.
Опис
Ключові слова
практичне заняття
Бібліографічний опис
Економіка будівництва : метод. рек. до опрац. зміст. модулей, самост. та контр. роб. практ. занять спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навч. / [уклад. І. В. Харченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 42 с.