Відновлення зношених шестерень пластичним деформуванням

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Мирний, В. Ю.
Пікаш, В. С.
Кулешков, Ю. В.
Мырный, В. Ю.
Пикаш, В. С.
Kulieshkov, Y.
Myrnyi, V.
Pikash, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Кулєшков, Ю. В. Відновлення зношених шестерень пластичним деформуванням / Ю. В. Кулєшков, В. Ю. Мирний, В. С. Пікаш // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 145-153.