Вища математика. Елементи математичного аналізу функції однієї змінної

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Гуцул, В. І.
Гончарова, С. Я.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки та індивідуальні завдання по вивченню розділів „Диференціальне числення функції однієї змінної”, „Інтегральне числення функції однієї змінної”, курсу „Вища математика”. Призначені для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. По кожній темі наведені основні теоретичні положення, розглянуті типові приклади та розроблені індивідуальні завдання, що дозволяє ефективно використовувати дану розробку при модульно-рейтинговій системі навчання.

Description

методичні вказівки

Keywords

диференціальне числення функції однієї змінної, Інтегральне числення функції однієї змінної

Citation

Вища математика. Елементи математичного аналізу функції однієї змінної : метод. вказ. та інд. завд. для самост. роб. студ. техн. спец. / Кіровоград. нац. техн. ун-т. ; [уклад. В. І. Гуцул, С. Я. Гончарова]. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – 140 с.