Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Кролевець, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті на прикладі економіки США як економічно найрозвиненішої держави надається характеристика малого бізнесу, розкриваються об'єктивні причини функціонування і розвитку малого підприємництва в ринковій системі. Детально розглядаються специфічні властивості малого підприємництва, що впливають на формування середнього класу та забезпечують зайнятість населення. Значної уваги надано зіставленню статистичних даних США і України відносно малого підприємництва і зайнятості. In the article on the example of economy of the USA as economic the most developed state the description of small business is given, the objective reasons of functioning and development of small enterprise in the market system open up. Specific properties of small enterprise are considered in detail, that affect forming of middle class and provide employment of population. Considerable attention it is given to comparison of statistical given the USA and Ukraine relatively small enterprise and employment.

Description

Keywords

малий бізнес, середній клас, зайнятість

Citation

Кролевець, О. А. Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу / О. А. Кролевець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 243-250.