Розроблення системи електропостачання зернопереробного підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-13

Authors

Лагно, Ігор Вікторович
Lahno, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є проєктування системи електропостачання. При цьому здійснюється вибір основного електрообладнання, вирішується питання компенсації реактивної потужності, різноманітні схемні рішення тощо. У спеціальному розділі розглянуті процеси, що виникають при замиканнях на землю та запропоновано спеціальний пристрій, який здійснює захист людей чи тварин від небезпечних з точки зору уражень зазначених замикань. The purpose of the qualification work is the design of the power supply system. At the same time, the main electrical equipment is selected, the issue of reactive power compensation, various circuit solutions, etc. are resolved. In a special section, the processes that occur during earth faults are considered and a special device is proposed that protects people or animals from dangerous damage from the mentioned faults.

Description

Keywords

електричне навантаження, система електропостачання, електрична енергія, потужність, напруга, замикання на землю, electric load, power supply system, electric energy, power, voltage, ground fault

Citation

Лагно, І. В. Розроблення системи електропостачання зернопереробного підприємства : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 77 с.