Землеробство. Розділ “Механічний обробіток ґрунту”. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Кулик, Г. А.
Малаховська, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Землеробство. Розділ “Механічний обробіток ґрунту”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітній ступінь «Бакалавр» денної форми навчання. Методичні вказівки по обробітку ґрунту розраховані для проведення практичних робіт із студентами агрономічної спеціальності. Мета навчити студентів правильно розробляти системи обробітку ґрунту в сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. Отримані знання дозволяють студентам у майбутньому приймати правильні рішення по проведенню обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій.

Description

Keywords

методичні рекомендації, механічний обробіток ґрунту, передпосівний обробіток, післяпосівний обробіток

Citation

Землеробство. Розділ “Механічний обробіток ґрунту” : методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітній ступінь «Бакалавр» денної форми навчання / [ уклад. : Г. А. Кулик, В. О. Малаховська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 49 с.