Економічні аспекти охорони навколишнього середовища в Кіровоградському регіоні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Медведєва, О. В.
Мірзак, Т. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглядаються основні економічні аспекти вирішення задач охорони природи на регіональному рівні. Досліджено деякі регіональні особливості економіки області. Наведено перелік економічних методів та інструментів, що дозволяють вирішувати екологічні завдання в регіоні на економічній основі. Намічено шляхи підвищення економічної ефективності природоохоронних заходів. In article the basic economic aspects of the decision of tasks protection of a nature at a regional level are considered. Some regional features of economy of area are investigated. The list of economic methods and tools is given which allow to decide ecological tasks in region on an economic basis. The ways of increase of an economic efficiency of nature protection measures are planned.

Description

Keywords

екологічні проблеми, економічна оцінка, природоохоронна політика, екологічний збиток

Citation

Медведєва, О. В. Економічні аспекти охорони навколишнього середовища в Кіровоградському регіоні / О. В. Медведєва, Т. П. Мірзак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 181-184.