Амортизаційна політика в сільському господарстві: проблеми удосконалення та раціоналізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
В роботі обґрунтована важливість активізації факторів технічного розвитку в сфері сільськогосподарського виробництва України. Визначено послідовність розробки моделі раціонального використання сільськогосподарської техніки та амортизаційної політики. Запропоновано методи визначення оптимального строку служби техніки та строку амортизації. Надана оцінка методів нарахування амортизації та обґрунтовані фактори, які впливають на їх вибір. The importance of activating the factors of technical progress under the conditions of agricultural productions of Ukraine has been discussed. Algorithm of elaboration of the model of rational agricultural technical means using and amortization policy has been made. Methods of determining the optimum services life of machines and term of amortization have been proposed. The appreciation of methods of amortization calculation and factors which have influence on the process of selection of the method has been described.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, технічні засоби праці, амортизаційна політика
Бібліографічний опис
Шалімов, В. В. Амортизаційна політика в сільському господарстві: проблеми удосконалення та раціоналізації / В. В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 240-246.