Амортизаційна політика в сільському господарстві: проблеми удосконалення та раціоналізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Шалімов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі обґрунтована важливість активізації факторів технічного розвитку в сфері сільськогосподарського виробництва України. Визначено послідовність розробки моделі раціонального використання сільськогосподарської техніки та амортизаційної політики. Запропоновано методи визначення оптимального строку служби техніки та строку амортизації. Надана оцінка методів нарахування амортизації та обґрунтовані фактори, які впливають на їх вибір. The importance of activating the factors of technical progress under the conditions of agricultural productions of Ukraine has been discussed. Algorithm of elaboration of the model of rational agricultural technical means using and amortization policy has been made. Methods of determining the optimum services life of machines and term of amortization have been proposed. The appreciation of methods of amortization calculation and factors which have influence on the process of selection of the method has been described.

Description

Keywords

сільське господарство, технічні засоби праці, амортизаційна політика

Citation

Шалімов, В. В. Амортизаційна політика в сільському господарстві: проблеми удосконалення та раціоналізації / В. В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 240-246.