Впровадження системи «бережливого виробництва» на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Харченко, І. В.
Романюк, Л. М.
Kharchenko, Ihor
Romaniuk, Ljudmila

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена особливостям впровадження системи організації виробництва, відомої як «бережливе виробництво», на українських машинобудівних підприємствах. Проаналізовані недоліки впровадження деяких важливих положень, сформульованих авторами даної концепції. Обгрунтовано необхідність врахування певних особливостей українських економічних реалій. The aim of the research is correct realization of some major ideas lying in the basis of the “lean production” organization system at Ukrainian machine-building plants and taking into consideration Ukrainian reality. The analyzed Ukrainian machine-building plant use expensive modern processing centers instead of universal equipment. The usage of these processing centers allows to reduce the duration of production time (cycle), but increases technological prime price significantly even taking into account the fact that WIP increases in the latter case. The usage of heavy vehicles and human resources differs in Ukrainian and Japanese enterprises since the cost of the vehicles’ usage and human work is very different. The research proves that implementation of this system at Ukrainian machine-building plants doesn’t always take into consideration the main regulations of the lean production.

Description

Keywords

бережливе виробництво, собівартість, оброблювальний центр, універсальне обладнання, lean production, cost, machining center, universal equipment

Citation

Харченко, І. В. Впровадження системи «бережливого виробництва» на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності / І. В. Харченко, Л. М. Романюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 186-194.