Аналіз та оцінка тенденцій інноваційного розвитку України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Холявко, Н. І.
Kholyavkо, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Автором проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку України. У статті розглянуто динаміку основних показників інноваційної та науково-технічної діяльності. The author analyses the modern tendencies of innovation development of Ukraine. The dynamics of the basic parameters of innovation and scientific and technical activities are considered in the article.

Description

Keywords

інновація, інноваційний розвиток, науково-технічна діяльність, державна підтримка

Citation

Холявко, Н. І. Аналіз та оцінка тенденцій інноваційного розвитку України / Н. І. Холявко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 291-296.