Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Семикіна, М. В.
Маклаков, С. М.
Лучик, С. Д.
Запірченко, Л. Д.
Фрунза, С. А.
Сторожук, О. В.
Орлова, А. А.
Заярнюк, О. В.
Семикіна, А. В.
Іщенко, Н. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

Монографія присвячена проблемам вдосконалення мотиваційних механізмів розвитку економіки на різних економічних рівнях на етапі євроінтеграції. Книга відображає результати теоретико-прикладних досліджень у сфері соціально-економічної мотивації персоналу, розкриває актуальні проблеми взаємовпливу мотиваційних чинників і цифровізації економіки, явища трансформації мотиваційного менеджменту в умовах зміни вимог до професійної компетентності працівників, специфіку мотиваційних механізмів у сфері праці науково-педагогічного персоналу, інклюзивного ринку праці тощо. З урахуванням досвіду ЄС розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення мотиваційних механізмів трудової та інноваційної активності, професійного розвитку, забезпечення підвищення конкурентоспроможності людського капіталу. Книга призначена для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, менеджерів підприємств, фахівців підрозділів з управління персоналом, профспілкових лідерів, яких цікавлять сучасні проблеми мотивації і пошук шляхів їх розв’язання з урахуванням досвіду ЄС на етапі руху України до інноваційної економіки.

Description

Keywords

мотиваційні механізми, розвиток економіки, євроінтеграція, соціально-економічна мотивація персоналу, трансформація мотиваційного менеджменту, конкурентоспроможність

Citation

Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції : кол. моногр. / [М. В. Семикіна, С. Д. Лучик, Л. Д. Запірченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2022. – 282 с.