Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Манойленко, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 201– Агрономія всіх форм навчання. Матеріал спрямований для надання методичної і практичної допомоги при вивченні дисципліни та підготовці до заліку. Наведено конспект теоретичних матеріалів, порядок виконання практичних занять, зміст звіту та контрольні питання до теми. Методичні вказівки передбачають складання студентами двох рубіжних контролів відповідно до розробленої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно –трансферної системи навчання.

Description

Keywords

сільське господарство, зовнішньоекономічна діяльність, світове сільське господарство, міжнародна економічна співпраця, практична робота

Citation

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність : метод. вказ. до проведення практ. робіт : для студ. напряму підготовки 201 – Агрономія / [уклад. С. В. Манойленко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. заг. землеробства. – Кіровоград : КНТУ, 2016, - 97 с.