Документно-інформаційна складова діяльності ТОВ «Будсервіс-Н»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-30

Authors

Бакала, Аліса Геннадіївна
Bakala, Alisa

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі виконано комплексне дослідження документно-інформаційної складової ТОВ «Будсервіс-Н». Висновки за підсумками кваліфікаційної роботи спрямовані на розробку рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення документно-інформаційної складової товариств з обмеженою відповідальністю загалом та у ТОВ «Будсервіс-Н» зокрема. A comprehensive study of the document and information component of LLC "Budservice-N" was performed. The conclusions of the qualification work are aimed at developing recommendations and proposals for improving the documentary and information component of limited liability companies in general and in LLC "Budservice-N" in particular.

Description

Keywords

уніфікована система документації, інформаційно-пошукова система, реєстраційно–контрольна картка, система електронного документообігу, управління інформацією підприємства, інтегроване планування бізнес-ресурсів, unified documentation system, information retrieval system, registration and control card, electronic document management system, enterprise information management, integrated business resource planning

Citation

Бакала, А. Г. Документно-інформаційна складова діяльності ТОВ «Будсервіс-Н» : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / наук. кер. В. А. Барабаш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 70 с.