Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
В статті досліджуються питання місцевого оподаткування в України та напрямки його реформування. Виділені фактори, які визначають ефективність застосування місцевого оподаткування. Здійснена оцінка положень запропонованого Податкового кодексу в частині місцевого оподаткування стосовно підвищення ефективності адміністрування місцевих податків. The problems of local taxes in the Ukraine and ways if its improvement are investigated in the article. The factors which defined the effectiveness of local taxes using have been singled out. The estimation of Tax code project principal proposition which secure a further increase of effectiveness of local taxes administration has been carried out.
Опис
Ключові слова
місцеві податки і збори, податкове законодавство, місцеві органи самоврядування, податковий кодекс
Бібліографічний опис
Шалімов, В. В. Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні / В. В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 294-299.