Кореляційно-регресійний аналіз цін продукції сільського господарства на товарних біржах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Чубань, В. С.
Chuban, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті набуло подальшого розвитку вивчення взаємозв'язку показників цін реалізації продукції сільського господарства методами кореляційно-регресійного аналізу, що дало змогу розкрити механізм формування цінової динаміки аграрного ринку залежно від факторів суми укладених угод на товарних біржах, кількості агропромислових бірж та валового збору сільськогосподарських культур. The study of the correlation of agricultural products realization price rates using the methods of correlation-regression analysis has received further development in the present article. It gives the opportunity to show the mechanism of agrarian market price dynamics formation depending on such factors as the amount of the effected transactions on commodity exchanges, the number of the (agricultural) commodity exchanges and the croppage.

Description

Keywords

ціна, товарообіг, товарна біржа, сільськогосподарська продукція, кореляційно-регресійний аналіз

Citation

Чубань, В. С. Кореляційно-регресійний аналіз цін продукції сільського господарства на товарних біржах / В. С. Чубань // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 355-360.