Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Туржанський, В. А.
Хома, Д. М.
Turzhanskyi, Vitalіi
Khoma, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкрито особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора відповідно до Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО і законодавства ЄС. Досліджено типи сертифікатів, критерії надання статусу, порядку призупинення та анулювання сертифікатів уповноваженого економічного оператора відповідно до європейського законодавства та імплементації його положень у вітчизняне митне законодавство України. The article substantiates the need for the emergence institution authorized economic operator in accordance with the SAFE Framework of Standards. Established that Customs administrations use SAFE Framework of Standards to develop their own programs authorized economic operators. The features of the institute of authorized economic operator in accordance with European legislation, EU Customs Code (Regulation EU 952/2013), Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446, Compendium of AEO programs, 2015. Analyzed obligations of economic operators who apply for status AEO in the international supply chain. Advantages and disadvantages AEO institute for economic operators and customs administrations; criteria for certification AEO; duration of the procedures for obtaining the certificate AEO in the EU. The authors also underline the actuality of the topic connected with some ambiguity in the Customs legislation and difficulties with getting AEO status. In conclusion focuses on the need for the bill "On amendments to the Customs Code of Ukraine (concerning the authorized economic operator and simplification of customs formalities)" to introduction of European customs legislation concerning authorized economic operator to the national.

Description

Keywords

уповноважений економічний оператор, митний кодекс ЄС, регламент ЄС 2015/2446, регламент ЄС 2015/2447, митний кодекс України, authorized economic operator, Regulation (EU) No 952/2013, Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446, Customs Code of Ukraine

Citation

Туржанський, В. А. Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС / В. А. Туржанський, Д. М. Хома // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 68-77.