Зміст, види та порядок підготовки висновку з надання впевненості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Андрощук, І. І.
Androschuk, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено зміст, призначення та порядок підготовки висновку, який складається за результатами виконання завдань з надання впевненості, які не є аудитом чи оглядом фінансової звітності. Охарактеризована його структура та її відмінності від структури висновку, який складається за результатами аудиту фінансової звітності. Розглянута класифікація висновків з надання впевненості. Досліджено порядок врахування виявлених фактів в процесі виконання завдання при виборі виду висновку з надання впевненості. The contents, purpose and procedures of preparation of assurance report which is drawn up after fulfilling the assurance engagement (not an audit or review of financial statements) have been investigated. The characteristic of its structure and its differences from the structure of auditors` report which is drawn up after fulfilling the audit of financial statement have been proposed. The classification of assurance reports has been considered. The procedures of taking into account the facts which were revealed while fulfilling the engagement in choosing the kind of assurance report have been substantiated.

Description

Keywords

завдання з надання впевненості, міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, висновок з надання впевненості

Citation

Андрощук, І. І. Зміст, види та порядок підготовки висновку з надання впевненості / І. І. Андрощук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 39-48.